GDPR

Den 25 maj 2018 trädde GDPR, de nya dataskyddsreglerna inom EU, i kraft. GDPR ersatte den tidigare Personuppgiftslagen (PUL) och ställer högre krav på myndigheter, företag och organisationer kring hanteringen av personuppgifter.

Vi vill därför informera dig om hur Hyttans samfällighetsförening hanterar personuppgifter. Hyttans samfällighetsförening samlar in personuppgifter i form av fastighetsbeteckning, fastighetsägare, adress, postadress, båtplatsnummer och mejladress till medlemmar. Dessa personuppgifter sparas för att vi ska kunna kommunicera angående städdagar, årsstämmor och annat som rör föreningens arbete, samt fakturera för samfällighetsavgiften.

Hyttans samfällighetsförening lämnar inte några personuppgifter vidare till tredje part. Personuppgifterna lagras så länge som medlemmen bor kvar i föreningen. Vår ambition är att ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen vill därför vänligen uppmana alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift, till exempel om du flyttar.

Mer information om GDPR kan du läsa hos Datainspektionen: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/.

Om du har frågor kring detta så tveka inte att höra av dig till styrelsen.

Har dina kontaktuppgifter uppdaterats, vänligen meddela styrelsen på email styrelsen@hyttan.online

//Styrelsen för Hyttans samfällighetsförening