GDPR

Den 25 maj 2018 trädde GDPR, de nya dataskyddsreglerna inom EU, i kraft. GDPR ersatte den tidigare Personuppgiftslagen (PUL) och ställer högre krav på myndigheter, företag och organisationer kring hanteringen av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Styrelsen för Hyttans samfällighetsförening som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och skälet till att de behövs.

Medlemmars personuppgifter

Vi vill därför informera dig om hur Hyttans samfällighetsförening hanterar personuppgifter.
Hyttans samfällighetsförening samlar in personuppgifter i form av:

  • Fastighetsbeteckning

  • Namn på fastighetsägare

  • Fastighetsadress

  • Postadress

  • Båtplatsnummer

  • Mejladress

  • Telefonnummer

Dessa personuppgifter sparas främst för upprättande av debiteringslängd men också medlemsförteckningar och för att vi ska kunna kommunicera angående städdagar, årsstämmor och annat som rör föreningens arbete, samt fakturera för samfällighetsavgiften.

Hyttans samfällighetsförening lämnar inte några personuppgifter vidare till tredje part. Personuppgifterna lagras så länge som medlemmen bor kvar i föreningen. Vår ambition är att ha så korrekta och uppdaterade uppgifter som möjligt och styrelsen vill därför vänligen uppmana alla medlemmar att meddela oss om ni har ändrat någon uppgift, till exempel om du flyttar.

Mer information om GDPR kan du läsa hos Datainspektionen: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/.

Registerutdrag

Du har som medlem i Hyttans samfällighetsförening rätt att från och med den 25 maj 2018 få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person.

Rätten till radering

Rätten att få dina uppgifter raderade kallas även för rätten att bli bortglömd. Det innebär att du har rätt att vända dig till samfälligheten som behandlar dina personuppgifter och be att dina uppgifter raderas.


Om du har frågor kring detta så tveka inte att höra av dig till styrelsen.

Har dina kontaktuppgifter uppdaterats, vänligen meddela styrelsen på email styrelsen@hyttan.online

//Styrelsen för Hyttans samfällighetsförening