Bryggregler

För att allt ska fungera smidigt med bryggan och båtarna vill vi i all vänlighet påminna om några viktiga saker.

Utlåning av bryggplats får endast ske till annan tomtägare inom vår förening.


  • Flyttning eller ändring av bryggplats får ej ske annat än efter godkännande av hamnmästaren.


  • Du måste hålla din bom i gott skick. Tänk på att din båtgranne är beroende av din bom. Vid bomhaveri skall bommen åtgärdas snarast. Har bommen inte blivit åtgärdad efter tre veckor har styrelsen rätt att flytta platsen till plats utan bom. Vid din båtplats äger du och har fullt ansvar för den vänstra bommen (stående på bryggan tittande ut mot vattnet).


  • Om du ska skaffa ny bom, hör först med hamnmästaren. Vi har en gemensam standard och det kan bli krångligt med olika bommar.


  • Se till förtöjningarna. Förtöj alltid för storm!


  • I början av bryggan finns ett fåtal gästplatser för besökande båtar, utrymmet medger dock ingen långtidsförläggning.


  • Uppläggning av båtar på badstränderna är ej tillåtet.


  • Kastfiske från bryggan är ej tillåten med tanke på risken att punktera flottörerna på bommarna.


Hyttan 2021-10-15


Vänliga hälsningar, styrelsenJan Wallenberg, ordförande

Frank Mauritz, hamnmästare