Ordningsregler

Några ordningsregler att iakttas för den allmänna trevnaden:


  • Kör sakta - tänk på barnen. Max 30 km/tim inom hela området, även på Hyttavägen inom vårt område.

  • Inga lösa hundar inom området

  • Badplatserna får ej användas för båtuppläggning och vårrustning av båtar eller för tältning.

  • Mopeder, motorcyklar eller andra motorfordon är ej tillåtet att framföra på grönområdena.