Årsstämma

Ordinarie årsstämma i Hyttans samfällighetsförening hålls varje år sista helgen i april. Styrelsen skickar ut kallelse 14 dagar innan med information om tid och plats, vilka ärenden som ska tas upp och hur medlemmar kan ta del av handlingar som ligger till grund för beslut. Kallelse sker via email samt anslag på föreningens anslagstavlor.

Inkomna motioner, verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse samt budgetförslag för kommande verksamhetsår, görs tillgängliga för medlemmar via email och brev.

Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.