Styrelsen

Styrelsen för 2021

  • Jan Wallenberg, ordförande

  • Maria Taubert, kassör

  • Frank Mauritz, ledamot (Hamnmästare)

  • Jonne Zachrisson, ledamot (Vatten)

  • Iwo Askling, ledamot (Vägar)

  • Ellen Sundh, sekreterare

  • Julia Westling, suppleant

  • Mats Heurlin, suppleant

Kontakta styrelsen på email: styrelsen@hyttan.online